Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

BẢNG BÁO GIÁ BƠM DẦU PIUSI - ITALY

BƠM DẦU PIUSI - ITALY

BẢNG BÁO GIÁ BƠM DẦU PIUSI


TT CODE MODEL ĐIỆN ÁP THÔNG SỐ KỸ THUẬT  GIÁ BÁN
(CHƯA VAT) 
1 F0073701B Self Service 70 K44 F Bơm dầu Model Self Service 70 K44
- Cây bơm dầu diesel dùng trong cấp phát nội bộ, gồm bơm, đồng hồ lưu lượng cơ hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, dây cấp, cò cấp, ống hút, bầu lọc.
- Nguồn điện 230V
- Lưu lượng: 70 lít/phút
- Xuất xứ: Piusi Italy
      49,500,000
2 F0073801B Self Service 70 MC F Bơm dầu Model Self Service 70 MC
- Cây bơm dầu diesel dùng trong cấp phát nội bộ, gồm bơm, đồng hồ lưu lượng điện tử hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt trước lượng cần bơm, dây cấp, cò cấp, ống hút, bầu lọc.
- Có key nhận dạng người sử dụng, có thể kết nối máy tính thông qua bộ kiểm soát (đặt thêm theo yêu cầu)
- Nguồn điện 230V
- Lưu lượng: 70 lít/phút
- Xuất xứ: Piusi Italy
      82,500,000
3 F0073900B Self Service 70 FM Bơm dầu Model Self Service 70 MC
- Cây bơm dầu diesel dùng trong cấp phát nội bộ, gồm bơm, đồng hồ lưu lượng điện tử hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tích lũy, đặt trước lượng cần bơm, dây cấp, cò cấp, ống hút, bầu lọc.
- Có key nhận dạng người sử dụng, có thể kết nối máy tính thông qua bộ kiểm soát (đặt thêm theo yêu cầu)
- Nguồn điện 230V
- Lưu lượng: 70 lít/phút
- Xuất xứ: Piusi Italy
    107,800,000
4 000551000 Meter K33 Ver. B Đồng hồ đo dầu Model K33
- Lưu lượng: 20-120 lít/phút
- Hiển thị cơ, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối ren đường kính ống 1”.
- Sai số đọc: ≤ ±1%
- Dùng để đo dầu diesel, dầu nhớt…
- Xuất xứ: Piusi Italy
        4,290,000
5 000553000 Meter K33 Ver. D Đồng hồ đo dầu Model K33
- Lưu lượng: 20-120 lít/phút
- Hiển thị cơ, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối ren đường kính ống 1”.
- Sai số đọc: ≤ ±1%
- Dùng để đo dầu diesel, dầu nhớt…
- Xuất xứ: Piusi Italy
        4,290,000
6 000560000 Meter K44 Đồng hồ đo dầu Model K44
- Lưu lượng: 20-120 lít/phút
- Hiển thị cơ, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối ren đường kính ống 1”.
- Sai số đọc: ≤ ±1%
- Dùng để đo dầu diesel, dầu nhớt…
- Xuất xứ: Piusi Italy
        5,720,000
7 F00408X00 Meter K24 Đồng hồ đo dầu Model K24
- Lưu lượng: 7-120 lít/phút
- Hiển thị điện tử, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối ren đường kính ống 3/4”.
- Sai số đọc: ≤ ±0.5%
- Dùng để đo xăng, dầu diesel, các loại xăng dầu
- Xuất xứ: Piusi Italy
      10,450,000
8 F00484000 Meter K400 Đồng hồ đo dầu Model K400
- Lưu lượng: 1-30 lít/phút
- Hiển thị điện tử, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối ren trong đường kính ống 3/4”.
- Sai số đọc: ≤ ±0.5%
- Dùng để đo dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        5,720,000
9 F00496A00 Meter K600/3 Đồng hồ đo dầu Model K600/3
- Lưu lượng: 10-100 lít/phút
- Hiển thị điện tử, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối mặt bích đường kính ống 1”.
- Sai số đọc: ≤ ±0.5%
- Dùng để đo dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        9,020,000
10 00049700A Meter K600/4 Đồng hồ đo dầu Model K600/4
- Lưu lượng: 15-150 lít/phút
- Hiển thị điện tử, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối mặt bích đường kính ống 1”.
- Sai số đọc: ≤ ±0.5%
- Dùng để đo dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      12,320,000
11 F00540040 Meter K700M Ver. D Đồng hồ đo dầu Model K44
- Lưu lượng: 25-250 lít/phút
- Hiển thị cơ, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối ren đường kính ống 1.1/2”.
- Sai số đọc: ≤ ±1%
- Dùng để đo dầu diesel, dầu nhớt…
- Xuất xứ: Piusi Italy
      28,600,000
12 F0049900A Meter K900 Đồng hồ đo dầu Model K900
- Lưu lượng: 50-500 lít/phút
- Hiển thị điện tử, hiển thị lưu lượng tức thời và tích lũy, đặt lại lưu lượng tức thời về 0.
- Đấu nối mặt bích đường kính ống 3”.
- Sai số đọc: ≤ ±0.5%
- Dùng để đo dầu diesel, dầu nhớt...
- Xuất xứ: Piusi Italy
      63,250,000
13 F0075510D Ocio Level Indicator Thiết bị đo mức bồn dầu OCIO
- Dùng đo mức dầu có trong bồn dầu.
- Hiển thị số lít trong bồn, chiều cao mực dầu và tỷ lệ %
lượng dầu có trong bồn đối với các loại bồn tiêu chuẩn.
- Hiển thị điện tử trên màn hình.
- Có thể kết nối với máy tính nhờ bộ bộ kết nối và phần mềm theo yêu cầu.
- Sai số đọc: ≤ ±1%
- Dùng đo dầu diesel, các loại dầu có độ nhớt đến 30cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      11,550,000
14 F00375000 Drum EX50 12V DC K33 12V Bơm xăng dầu Model EX50 K33
- Nguồn điện: 12V DC (ĐiỆN 1 CHIỀU)
- Lưu lượng: 50 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, lọc nước, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
- Dùng bơm xăng và dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      23,650,000
15 F00376000 Drum EX50 230V + K33 230V Bơm xăng dầu Model EX50 K33
- Nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 50 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, lọc nước, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
- Dùng bơm xăng và dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      25,300,000
16 000272P00 Drum Panther 56 K33 230V Bơm dầu Panther 56 K33
- Nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 56 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      12,650,000
17 000270010 Drum Viscomat 70 K33 230V Bơm dầu Drum Viscomat 70 K33
- Nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 25 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn, thủy lực, FO, các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt
- Xuất xứ: Piusi Italy
      16,500,000
18 F0026200D Drum Viscomat 200/2
K400
230V Bơm dầu Drum Viscomat 200/2 K400
- Nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 9 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, đồng hồ điện tử, dây cấp dài 4m, cò cấp.
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn, thủy lực, FO, các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt
- Xuất xứ: Piusi Italy
      18,480,000
19 000263110 Viscotroll 70/K33 230V Bơm dầu Viscotroll 70/K33
- Nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 28 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp, xe đẩy thùng phuy.
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn, thủy lực, FO, các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt
- Xuất xứ: Piusi Italy
      24,750,000
20 F0026301D Viscotroll 200/2 AC - K400 230V Bơm dầu Viscotroll 200/2 K400
- Nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 9 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, đồng hồ điện tử, dây cấp dài 4m, cò cấp, xe đẩy thùng phuy.
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu bôi trơn, thủy lực, FO, các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt
- Xuất xứ: Piusi Italy
      27,280,000
21 F0022205A Drum Bi-pump 12V 12V Bơm dầu Drum Bi-pump 12V
- Nguồn điện: 12V DC (ĐiỆN 1 CHIỀU)
- Lưu lượng: 80 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      21,450,000
22 F0022206A Drum Bi-pump 24V 24V Bơm dầu Drum Bi-pump 12V
- Nguồn điện: 24V DC (ĐiỆN 1 CHIỀU)
- Lưu lượng: 80 lít/phút
- Bộ gồm bơm, ống hút, đồng hồ cơ, dây cấp dài 4m, cò cấp.
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      21,450,000
23 F0034100C Panther DC 24/12V 12-
24V
Bơm dầu Panther DC 24/12V (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn: 12V/24V kết hợp
- Lưu lượng: 35 lít/phút với nguồn 12V và 70 lít/phút với nguồn 24V.
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        9,020,000
24 F00730000 Panther 56 230V Bơm dầu Panther 56 (Bơm không)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 56 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        5,335,000
25 000733000 Panther 56 400V Bơm dầu Panther 56 (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 400V
- Lưu lượng: 56 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        5,940,000
26 F0030403D Viscomat 200/2 M 230V Bơm dầu Viscomat 200/2 M (Bơm Nhông)
- Bơm bánh răng nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 9 lít/phút
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        8,910,000
27 F0030405D Viscomat 200/2 T 400V Bơm dầu Viscomat 200/2 T (Bơm Nhông)
- Bơm bánh răng nguồn điện: 400V
- Lưu lượng: 9 lít/phút
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        8,910,000
28 F0030430D Viscomat 230/3 M 230V Bơm dầu Viscomat 230/3 M (Bơm không)
- Bơm bánh răng nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 14 lít/phút
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      11,330,000
29 F00304T4D Viscomat 230/3 T 400V Bơm dầu Viscomat 230/3 T (Bơm Nhông)
- Bơm bánh răng nguồn điện: 400V
- Lưu lượng: 14 lít/phút
- Dùng bơm dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      11,330,000
30 F0033490A Viscomat 70 M 230V Bơm dầu Viscomat 70 M (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 25 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO
và các loại dầu có độ nhớt đến 500cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        9,350,000
31 F0033190A Viscomat 70 T 400V Bơm dầu Viscomat 70 T (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 25 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO
và các loại dầu có độ nhớt đến 2.000cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      10,120,000
32 F00303M00 Viscomat 90 M 230V Bơm dầu Viscomat 90 M (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 50 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO
và các loại dầu có độ nhớt đến 500cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      10,450,000
33 000303000 Viscomat 90 T 400V Bơm dầu Viscomat 90 T (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 400V
- Lưu lượng: 50 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel, dầu nhớt, dầu thủy lực, dầu FO
và các loại dầu có độ nhớt đến 500cSt.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      10,450,000
34 000305000 E 80 M 230V Bơm dầu E 80 M (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 70 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        8,800,000
35 000307000 E 80 T 400V Bơm dầu E 80 T (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 400V
- Lưu lượng: 70 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
        9,350,000
36 000326000 E 120 M 230V Bơm dầu E 120 M (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 230V
- Lưu lượng: 100 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      11,660,000
37 000312000 E 120 T 400V Bơm dầu E 120 T (Bơm Nhông)
- Bơm cánh gạt nguồn điện: 400V
- Lưu lượng: 100 lít/phút
- Dùng bơm dầu diesel.
- Xuất xứ: Piusi Italy
      11,660,000
38 F0068700C Preset meter K500 Súng định lượng tự động       17,160,000
39 F0033200A Hand Pump 3200 Bơm quay tay Nhôm         2,420,000
40 F0033201A Hand Pump 3201 Bơm quay tay gang đúc         2,915,000
41 F00966140 Easyoil+swivel+FlexibleSp out Vòi bơm nhớt vòi mềm         1,980,000
42 F00966150 Easyoil+swivel+FlexibleSp out Vòi bơm nhớt vòi xoay         2,365,000
43 F00966130 Easyoil+swivel+Rigid
Spout
Vòi bơm nhớt vòi cứng         1,760,000